Badania naukowe

Aktualnie w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej IS UJ CM prowadzone są następujące projekty badawcze:

 1. Ocena całkowitej zdolności antyoksydacyjnej oraz stężenia wybranych biomarkerów stresu oksydacyjnego w ślinie pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym oraz leukoplakią błony śluzowej jamy ustnej
 2. Ocena ekspresji wybranych markerów nowotworowych komórek macierzystych w raku płaskonabłonkowym oraz zaburzeniach potencjalnie złośliwych błony śluzowej jamy ustnej
 3. Badania nad związkiem infekcji HPV-16 i HPV-18 z występowaniem raka płaskonabłonkowego jamy ustnej
 4. Ocena przydatności zastosowania autogennej macierzy zębinowej oraz fibryny bogatopłytkowej do augmentacji zębodołu po ekstrakcji zęba
 5. Ocena odbudowy kości wyrostka zębodołowego szczęki w przypadku zamknięcia połączenia ustno-zatokowego z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej
 6. Kliniczno-morfologiczna analiza sporadycznych i zespołowych postaci torbieli rogowaciejących kości szczękowych

W realizacji projektów badawczych Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS UJ CM współpracuje z następującymi jednostkami:

 • Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS UJ CM
 • Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM
 • Katedra Biochemii Klinicznej UJ CM
 • Katedra Patomorfologii UJ CM
 • Katedra i Zakład Patomorfologii SUM w Zabrzu
Wielkość fontu
Kontrast